lights dating devil wears prada - Jorgen skog swedish dating website

is a collaboration with Bergen Kringkaster, neuroscientists, conspiracy theorists and artists, which will also manifest as a publication and conference next spring.

Den hørbare sammensetningen er en komponering i sanntid, over Wi-Fi, en type tale uten retning hvor nye “setninger” og fraser finnes opp for hver uttalelse, med den konsekvens at samtalen aldri beveger seg fremover.

Laget etter en funksjonalistisk tankegang, der alle materialer fungerer som en fremming av kretsens funksjon, er skulpturene forenet i sin materialitet. 1991, Stavanger) er en komponist og kunstner basert i Riga, Latvia.

The auditory composition is a sort of non-directional speech, where new “sentences” and phrasings are invented for each utterance, yet the conversation never moves forward. 1991, Stavanger) is an artist and composer currently based in Riga, Latvia.

While originally studying music composition, his work has shifted toward electronic sound sculptures, looking to uncover the intrinsic beauty of circuits.

— “The es-series” is a new group of sculptures by Norwegian artist Eirik Brandal.

Comments